Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een last onder dwangsom op aan A.J.J. van der Heiden

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 12 maart 2014

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 11 oktober 2013 een last onder dwangsom opgelegd aan A.J.J. van der Heiden, gevestigd te Den Helder, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 3:5, eerste lid, van de Wft.

Overtreding

De last onder dwangsom strekt ertoe dat Stichting Budgetbeheer, Bewind en Schuldhulpverlening (hierna: BBS) het overtreden van het verbod zoals neergelegd in artikel 3:5, eerste lid, van de Wft staakt en gestaakt zal houden. Meer specifiek betekent dit dat Van der Heiden wordt gelast de gelden van BBS die zijn gestort op de derdengeldenrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor mr. dr. A.J.J. van der Heiden (naar rato) terug te betalen aan de rechthebbenden.

Hoogte van de dwangsom

Van der Heiden heeft niet binnen de begunstigingstermijn aan de last voldaan en heeft 2 dwangsommen verbeurd van in totaal EUR 7.500,-.
 
Lees hieronder de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.
 
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Publicatie beschikking last onder dwangsom A.J.J. van der Heiden

285KB PDF
Download Publicatie beschikking last onder dwangsom A.J.J. van der Heiden

Ontdek gerelateerde artikelen