Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een last onder dwangsom op aan Stichting Infinity Ventures

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 03 februari 2015

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 13 mei 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Stichting Infinity Ventures, gevestigd te Amsterdam, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 3:5, eerste lid, van de Wft.

Overtreding 

De last onder dwangsom strekte ertoe dat Stichting Infinity Ventures (hierna: de Stichting) het overtreden van het verbod zoals neergelegd in artikel 3:5, eerste lid, van de Wft staakt en gestaakt zal houden. Meer specifiek betekent dit dat de Stichting werd gelast om niet langer in strijd met artikel 3:5, eerste lid, van de Wft opvorderbare gelden aan te trekken en onder zich te hebben en op haar eigen bankrekeningen te ontvangen, dan wel gelden die werden gestort op beheerrekeningen van cliënten direct door te boeken naar de bankrekeningen van de Stichting. Daarnaast strekte de last onder dwangsom er toe dat de Stichting de gelden van cliënten ten behoeve van budgetbeheeractiviteiten, die zij reeds onder zich had op haar eigen bankrekeningen, over te boeken naar de beheerrekeningen van deze cliënten dan wel deze gelden terug te storten aan de cliënten.

De Stichting heeft op 20 augustus 2014 bezwaar ingediend tegen  het besluit tot opleggen van een last onder dwangsom. DNB heeft op 30 september 2014 het bezwaar niet‑ontvankelijk verklaard omdat dit te laat was ingediend.

Hoogte van de dwangsom

DNB heeft vastgesteld dat de Stichting tot op heden niet aan de last heeft voldaan. Zij heeft derhalve het maximum aan dwangsommen verbeurd van in totaal EUR 11.000,-.

Lees hier de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Ontdek gerelateerde artikelen