Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op van ad EUR 25.000,- aan de beleggingsonderneming Wilshire Associates Europe B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 20 januari 2016

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 12 oktober 2015 een bestuurlijke boete ad EUR 25.000,- opgelegd aan Wilshire Associates Europe B.V. (hierna: Wilshire) vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wet financieel toezicht in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding


DNB heeft vastgesteld dat Wilshire artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat Wilshire de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2015 niet binnen de voorgeschreven termijn bij DNB heeft ingediend.

Wilshire diende de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2015 uiterlijk op 11 augustus 2015 aan DNB te verstrekken. Wilshire heeft de voornoemde rapportage op 18 augustus 2015 aan DNB verstrekt. Wilshire heeft hierdoor de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2015 niet binnen de termijnen, zoals genoemd in bijlage 6 bij artikel 2:2 van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft, aan DNB verstrekt. Bovendien heeft Wilshire reeds eerder een wettelijk vereiste rapportage niet binnen de voorgeschreven termijn bij DNB ingediend.

Boetehoogte


Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Wilshire.

Wilshire heeft tegen het besluit van 12 oktober 2015 geen bezwaar aangetekend. Dit betekent dat de bestuurlijke boete ad EUR 25.000,- inmiddels onherroepelijk is geworden. 

Lees hieronder de volledige beschikking. 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Wilshire Associates Europ

88KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Wilshire Associates Europ

Ontdek gerelateerde artikelen