Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 10.000,- aan de beleggingsonderneming Raedthuys & Partners B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 12 december 2016

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 20 juni 2016 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan Raedthuys & Partners B.V. (hierna: Raedthuys) vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Raedthuys artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat Raedthuys de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2015 niet binnen de voorgeschreven termijn bij DNB heeft ingediend. Raedthuys heeft voornoemde rapportage op 17 februari 2016 bij DNB ingediend, terwijl deze rapportage uiterlijk op 11 februari 2016 door DNB diende te zijn ontvangen. Raedthuys heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling van deze overtreding te voorkomen.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Raedthuys.

DNB is niet gebleken dat tegen het besluit bezwaar is aangetekend. Dit betekent dat de bestuurlijke boete van EUR 10.000,- inmiddels onherroepelijk is geworden.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

20 juni 2016

 

Bezwaar ingesteld

Geen

 

Beslissing op bezwaar

 

 

Beroep ingesteld

 

 

Uitkomst beroep

 

 

Hoger beroep ingesteld  

 

 

Uitkomst hoger beroep

 

 

Boetebesluit-Raedthuys-Partners-BV

419KB PDF
Download Boetebesluit-Raedthuys-Partners-BV

Ontdek gerelateerde artikelen