Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor ABN AMRO Levensverzekering N.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 16 maart 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. (AAL) een bestuurlijke boete van EUR 21.250,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat AAL de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

AAL heeft de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB verstrekt. De kwartaalrapportage had uiterlijk op 11 februari 2019 ingediend moeten zijn, maar is door AAL op 12 februari 2019 aan DNB verstrekt. Hiermee heeft AAL artikel 3:72, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. DNB heeft hiervoor op 5 december 2019 een bestuurlijke boete opgelegd. Tegen het boetebesluit heeft AAL geen bezwaar gemaakt. Hiermee is het boetebesluit onherroepelijk geworden.

Procesverloop

Fase

 

Datum

Uitkomst

Boete

 

5 december 2019

 

Bezwaar ingesteld

 

n.v.t.

 

Beslissing op bezwaar

 

n.v.t.

 

Beroep ingesteld

 

n.v.t.

 

Uitkomst beroep

 

n.v.t.

 

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boete van DNB voor ABN AMRO Levensverzekering N.V. voor niet tijdig rapporteren

473KB PDF
Download Boete van DNB voor ABN AMRO Levensverzekering N.V. voor niet tijdig rapporteren

Ontdek gerelateerde artikelen