Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor Munnik Opties en Futures Trading B.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 12 mei 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Munnik Opties en Futures Trading B.V. (Munnik) een bestuurlijke boete van EUR 25.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat Munnik de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2019 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

Munnik heeft de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2019 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB verstrekt. Deze rapportage had uiterlijk op 13 mei 2019 bij DNB ingediend moeten zijn, maar is door Munnik op 14 mei 2019 aan DNB verstrekt. Hiermee heeft Munnik artikel 3:72, eerste lid juncto het vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht in samenhang met de bij of krachtens deze bepalingen gestelde voorschriften overtreden. DNB heeft hiervoor op 11 december 2019 aan Munnik een bestuurlijke boete opgelegd. Tegen dit besluit is door Munnik geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boete van DNB voor Munnik Opties en Futures Trading B.V.

367KB PDF
Download Boete van DNB voor Munnik Opties en Futures Trading B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen