Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor TRUSTUS Capital Management B.V. (voorheen Van Amstberg Capital Management B.V.) voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 16 juli 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan TRUSTUS Capital Management B.V. (TRUSTUS) een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat Van Amstberg Capital Management B.V. (nadien opgegaan in TRUSTUS) de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2019 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

TRUSTUS heeft de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2019 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB verstrekt. Deze rapportage had uiterlijk op 13 mei 2019 bij DNB ingediend moeten zijn, maar is door TRUSTUS op 22 mei 2019 aan DNB verstrekt. Hiermee heeft TRUSTUS artikel 3:72, eerste lid juncto het vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in samenhang met de bij of krachtens deze bepalingen gestelde voorschriften overtreden. DNB heeft hiervoor op 4 februari 2020 aan TRUSTUS een bestuurlijke boete opgelegd. Tegen dit besluit is door TRUSTUS geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden. 

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid van de overtreder, de grootte van de instelling en de bijzondere omstandigheden van het geval. 

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boete van DNB voor TRUSTUS Capital Management B.V.

93KB PDF
Download Boete van DNB voor TRUSTUS Capital Management B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen