Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB geeft aanwijzing aan Corporate Trust Services B.V

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 04 februari 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 15 maart 2019 een aanwijzing gegeven aan Corporate Trust Services B.V. (CTS). De aanwijzing is gegeven wegens diverse overtredingen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) en de Sanctiewet 1977.

Overtreding

DNB heeft onder meer vastgesteld dat CTS geen adequaat beleid voerde en haar bedrijfsvoering niet zodanig had ingericht dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde. Tevens heeft CTS haar audit- en compliance functie niet op orde, verleende zij trustdiensten voordat voldoende cliëntenonderzoek is gedaan en vond er onvoldoende screening tegen sanctielijsten plaats. DNB heeft daarom besloten CTS een aanwijzing te geven. De aanwijzing houdt in dat DNB van CTS verlangt dat zij de geconstateerde overtredingen herstelt en DNB maandelijks informeert over de voortgang daarvan.

Procesverloop

CTS heeft geen bezwaar ingediend tegen het besluit van DNB tot het geven van een aanwijzing, waardoor het besluit onherroepelijk is geworden.

Ontdek gerelateerde artikelen