Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan CTC Amsterdam B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 02 maart 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan CTC Amsterdam B.V. (CTC) een last onder dwangsom opgelegd. CTC heeft niet aan verzoeken van DNB voldaan om de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2019 aan DNB te verstrekken.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat CTC als beleggingsonderneming artikel 3:72, eerste en vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft overtreden, omdat CTC niet heeft voldaan aan de verzoeken van DNB tot het verstrekken van de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2019 binnen de daartoe gestelde termijn. DNB heeft aan CTC op 5 september 2019 een last onder dwangsom opgelegd waarbij CTC twee weken de tijd heeft gekregen om alsnog aan dit verzoek van DNB te voldoen. DNB heeft de gevraagde rapportage nodig nu DNB belang heeft bij een tijdig inzicht in de financiële positie van CTC teneinde haar toezichthoudende taak adequaat te kunnen uitoefenen.

CTC heeft de gevraagde gegevens op 20 november 2019 alsnog volledig aan DNB verstrekt, waardoor CTC EUR 4.000,- aan dwangsommen heeft verbeurd.

Tegen het besluit is geen bezwaar aangetekend, waardoor het besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder de volledige last onder dwangsom. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt last onder dwangsom op aan CTC Amsterdam B.V.

271KB PDF
Download DNB legt last onder dwangsom op aan CTC Amsterdam B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen