Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft last onder dwangsom opgelegd aan de heer V.Y. Blaustein

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 06 mei 2021

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 27 oktober 2020 een last onder dwangsom aan de heer V.Y. Blaustein (Blaustein) opgelegd. De last onder dwangsom is opgelegd omdat Blaustein, vanuit een staat die geen lidstaat is, beroeps- of bedrijfsmatig naar Nederland trustdiensten verleende, hetgeen verboden is.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Blaustein artikel 3, derde lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) heeft overtreden, door vanuit een staat die geen lidstaat is, beroeps- of bedrijfsmatig naar Nederland trustdiensten te verlenen, te weten door het verrichten van bestuurdersdiensten voor verschillende ondernemingen, hetgeen verboden is. DNB heeft hiervoor een last onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat de overtreding zou worden beëindigd. Blaustein heeft niet binnen de begunstigingstermijn, die liep tot en met 24 november 2020, aan de last voldaan. Evenmin heeft Blaustein vóór 23 december 2020 aan de last voldaan, waardoor het maximale bedrag van EUR 150.000,- aan dwangsommen is verbeurd. Blaustein heeft geen bezwaar gemaakt tegen het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Het doel van de Wtt 2018 is het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel door middel van regulering van de trustsector. Om deze doelstelling te bereiken, is onder meer voorzien in gereguleerde toetreding tot de markt door middel van een vergunningstelsel waarbij de vergunninghoudende trustkantoren een poortwachtersfunctie hebben. Blaustein heeft zich onttrokken aan het toezicht van DNB door actief te zijn op de gereguleerde markt zonder daarbij de toepasselijke markttoetredingsbepalingen in acht te nemen. Door beroeps- of bedrijfsmatig naar Nederland trustdiensten te verlenen vanuit een staat die geen lidstaat is, heeft Blaustein de doelstellingen van de Wtt 2018 in gevaar gebracht.

Lees hier het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 -020 1068 (gratis).

Besluit Tot Het Opleggen Van Een Lod Aan De Heer V.Y. Blaustein

224KB PDF
Download Besluit Tot Het Opleggen Van Een Lod Aan De Heer V.Y. Blaustein

Ontdek gerelateerde artikelen