Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan een natuurlijk persoon

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 13 april 2021

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 26 oktober 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan een natuurlijk persoon. Deze last onder dwangsom is door DNB opgelegd, omdat deze persoon niet alle medewerking heeft verleend aan een informatievordering van DNB.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat de betreffende persoon de medewerkingsplicht genoemd in artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft overtreden door geen volledig gevolg te geven aan een informatievordering van DNB. DNB had de gevorderde informatie nodig om te kunnen vaststellen of artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) werd overtreden. Dit wetsartikel verbiedt het beroeps- of bedrijfsmatig verlenen van trustdiensten zonder een daartoe verleende vergunning van DNB.

Voor de overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb heeft DNB op 26 oktober 2020 een last onder dwangsom opgelegd. In dat besluit is een termijn opgenomen van vier weken waarbinnen aan de last diende te worden voldaan zonder dat er een verplichting tot het betalen van dwangsommen zou ontstaan (de begunstigingstermijn). De betreffende persoon heeft de gevorderde informatie vervolgens op 17 november 2020, en dus binnen de door DNB gestelde begunstigingstermijn, volledig aan DNB verstrekt waardoor geen dwangsommen zijn verbeurd. Naar aanleiding van de verstrekte informatie, heeft DNB vastgesteld dat de betreffende persoon niet in overtreding is van artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018.

Tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom is geen bezwaar gemaakt, waardoor dat besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt last onder dwangsom op aan een natuurlijk persoon

370KB PDF
Download DNB legt last onder dwangsom op aan een natuurlijk persoon

Ontdek gerelateerde artikelen