Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan Royprop Amsterdam B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 26 maart 2021

Het gebouw Toorop aan de voorkant

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 17 september 2020 een last onder dwangsom aan Royprop Amsterdam B.V. (Royprop) opgelegd. Deze last onder dwangsom is opgelegd, omdat Royprop zonder een daartoe vereiste vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten heeft verleend.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Royprop artikel 3, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) heeft overtreden door beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen zonder een daartoe vereiste vergunning van DNB. Hiervoor heeft DNB op 17 september 2020 een last onder dwangsom opgelegd. 

Het doel van de Wtt 2018 is het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel door de trustdienstverlening in Nederland te reguleren. Om dit doel te bereiken, is onder meer voorzien in gereguleerde toetreding tot de markt door middel van een vergunningstelsel, waarbij de vergunninghoudende trustkantoren als poortwachter fungeren. Royprop heeft zich onttrokken aan het toezicht van DNB door actief te zijn op de gereguleerde markt zonder daarbij de toepasselijke markttoetredingsbepalingen in acht te nemen. Door beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen - zonder te beschikken over een daartoe vereiste vergunning van DNB - heeft Royprop de doelen van de Wtt 2018 in gevaar gebracht. 

Royprop heeft op 10 oktober 2020, en dus binnen de door DNB gestelde begunstigingstermijn, haar trustdiensten beëindigd. Hierdoor heeft Royprop geen dwangsommen verbeurd. Er is tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom geen bezwaar gemaakt, waardoor dat besluit onherroepelijk is geworden. 

Lees hier het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt last onder dwangsom op aan Royprop Amsterdam B.V.

399KB PDF
Download DNB legt last onder dwangsom op aan Royprop Amsterdam B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen