Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Last onder dwangsom van DNB voor Sunro Change B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 28 januari 2021

Het gebouw Toorop aan de voorkant

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 26 maart 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan Sunro Change B.V. (Sunro) wegens schending van verschillende integriteitsregelgeving. Sunro verbeurt een dwangsom van eenmalig EUR 50.000,- indien niet (volledig) aan de last wordt voldaan. Sunro heeft geen bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom, waardoor de last onder dwangsom onherroepelijk is geworden.

Overtreding

De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Sunro:

  1. niet beschikt over een adequate systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA);
  2. niet beschikt over adequaat beleid, adequate procedures en maatregelen om te voldoen aan de wettelijke vereisten ten aanzien van: (i) het (verscherpt) cliëntenonderzoek, (ii) de transactiemonitoring, en (iii) het onverwijld melden van ongebruikelijke transacties;
  • niet voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van het cliëntenonderzoek; en
  1. niet voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van post-event transactiemonitoring.


Het is van groot belang dat instellingen de integriteitsregelgeving naleven, welke beoogt om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Deze wet- en regelgeving verplicht instellingen om bijzondere aandacht te besteden aan een SIRA en het verrichten van cliëntenonderzoek. Verder moet een instelling aandacht besteden aan (ongebruikelijke) transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengen. De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is van groot belang voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige financieel-economische criminaliteit.

Lees hier het volledige besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit last onder dwangsom Sunro Change BV.

274KB PDF
Download Besluit last onder dwangsom Sunro Change BV.

Ontdek gerelateerde artikelen