Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB geeft aanwijzing aan Ebury vanwege ontbreken aansluiting op Verwijzingsportaal Bankgegevens

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 24 mei 2022

Toorop vanaf de waterkant

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft Ebury Partners Belgium N.V. (Ebury) op 15 juli 2021 een aanwijzing gegeven, omdat zij niet was aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (Verwijzingsportaal).

Overtreding

Sinds 10 september 2020 zijn banken en andere betaaldienstverleners die IBAN NL rekeningen uitgeven, en banken die in Nederland kluizen aanbieden, verplicht tot aansluiting op het Verwijzingsportaal. Het Verwijzingsportaal is een digitale voorziening voor het geautomatiseerd uitwisselen van bepaalde bankgegevens tussen de banken en andere betaaldienstverleners enerzijds en Nederlandse opsporingsdiensten en de Belastingdienst anderzijds. DNB houdt toezicht op de naleving van deze aansluitverplichting.

Voor een adequate werking van het Verwijzingsportaal is het van belang dat banken en andere betaaldienstverleners daarop zijn aangesloten. Een betaaldienstverlener of bank die niet (tijdig) is aangesloten op het Verwijzingsportaal belemmert het geautomatiseerd uitwisselen van bepaalde bankgegevens met de Nederlandse opsporingsdiensten en de Belastingdienst. Daardoor worden de werkzaamheden van deze opsporingsdiensten, gericht op het aanpakken en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, bemoeilijkt. Dat geldt ook voor de belastingheffing en -inning door de Belastingdienst.

Nadat DNB aan Ebury meerdere termijnen heeft gegeven om aan de aansluitverplichting te voldoen, heeft DNB op 3 mei 2021 in een waarschuwingsbrief nogmaals aangegeven dat Ebury moest worden aangesloten op het Verwijzingsportaal. DNB heeft daarna vastgesteld dat Ebury per 15 juli 2021 nog steeds niet op het Verwijzingsportaal was aangesloten. Ebury was op dat moment, sinds 10 september 2020, in overtreding van de Wet op het financieel toezicht.

DNB heeft Ebury daarom op 15 juli 2021 een aanwijzing gegeven, op grond waarvan zij uiterlijk op 1 september 2021 moest zijn aangesloten op het Verwijzingsportaal. Ebury heeft binnen deze termijn aan de aanwijzing voldaan.

Ebury heeft bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing. DNB heeft het bezwaar bij besluit van 14 december 2021 ongegrond verklaard. Ebury heeft hiertegen geen beroep ingesteld. Dit betekent dat de aanwijzing en de beslissing op bezwaar onherroepelijk zijn geworden.

Lees hieronder de volledige besluiten, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beslissing op bezwaar Ebury Public

199KB PDF
Download Beslissing op bezwaar Ebury Public

Aanwijzing Ebury Public

203KB PDF
Download Aanwijzing Ebury Public

Ontdek gerelateerde artikelen