Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB geeft aanwijzing aan trustkantoor Lewben Netherlands

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 25 augustus 2022

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 3 mei 2022 een aanwijzing gegeven aan het trustkantoor Lewben Netherlands B.V. (Lewben), omdat Lewben niet voldoet aan een aantal integriteitseisen die de wet stelt.

Ontoereikende risicoanalyse, Audit- en compliance functie

Ieder trustkantoor moet een adequate Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) hebben. De SIRA is een effectief instrument om inzicht te verkrijgen in integriteitsrisico’s en die risico’s te beheersen. De SIRA vormt zo een goede basis voor een adequate inrichting van een beheerste en integere bedrijfsvoering. Uit onderzoek van DNB bleek de SIRA van Lewben niet actueel te zijn en onvoldoende toegespitst op de specifieke kenmerken (en risico’s) van de organisatie. Verder bleek uit het onderzoek van DNB dat de compliance functie van Lewben onvoldoende onafhankelijk en effectief is. Tot slot heeft DNB vastgesteld dat Lewben over de jaren 2019 en 2020 geen audit heeft uitgevoerd.

Deze integriteitseisen vloeien voort uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018).

Aanwijzing

Met de aanwijzing wil DNB bereiken dat Lewben de geconstateerde overtredingen beëindigt. DNB heeft hiervoor verschillende termijnen gesteld, waarvan de laatste eindigt op 15 september 2022.

Wtt 2018

De verplichtingen uit de Wtt 2018 hebben onder meer als doel het tegengaan van financieel economische criminaliteit, zoals witwassen en financiering van terrorisme. Trustkantoren hebben daarbij een belangrijke poortwachtersfunctie, die alleen adequaat kan worden ingevuld op grond van een integere en beheerste bedrijfsvoering.

Lees hieronder het besluit tot het geven van een aanwijzing, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB geeft aanwijzing aan trustkantoor Lewben Netherlands

174KB PDF
Download DNB geeft aanwijzing aan trustkantoor Lewben Netherlands

Ontdek gerelateerde artikelen