Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt boete op aan IBS Asset Management B.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 25 april 2022

Toorop vanaf de waterkant

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 11 januari 2022 aan IBS Asset management B.V. (IBS) een bestuurlijke boete van EUR 25.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat IBS de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2021 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

IBS heeft de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2021 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB verstrekt. Deze rapportage had uiterlijk op 12 mei 2021 bij DNB ingediend moeten zijn, maar is door IBS op 3 juni 2021 aan DNB verstrekt. Hiermee heeft IBS artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften overtreden. Bij besluit van 11 januari 2022 heeft DNB hiervoor aan IBS een bestuurlijke boete opgelegd.

Tegen dit besluit is door IBS geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige boetebesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt boete op aan IBS Asset Management B.V. voor niet tijdig rapporteren

210KB PDF
Download DNB legt boete op aan IBS Asset Management B.V. voor niet tijdig rapporteren

Ontdek gerelateerde artikelen