Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete voor IJmond Corporate Solutions B.V. vanwege het niet tijdig beschikken over twee bestuurders

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 04 mei 2023

Toorop 2023

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 4 februari 2020 een boete van 47.500 euro opgelegd aan IJmond Corporate Solutions B.V. (IJCS). De boete is opgelegd omdat IJCS van 1 juli 2019 tot in ieder geval 19 augustus 2019 niet over twee bestuurders beschikte. De bestuurlijke boete is in bezwaar en beroep uiteindelijk verlaagd tot een bedrag van 24.880 euro.

Geen twee bestuurders

Vanaf 1 januari 2019 zijn trustkantoren wettelijk verplicht om te beschikken over twee bestuurders om de integriteit en professionaliteit van trustkantoren te versterken.

DNB heeft vastgesteld dat IJCS op 1 januari 2019 nog niet over twee bestuurders beschikte. DNB heeft IJCS vervolgens de kans gegeven om de overtreding uit eigen beweging uiterlijk voor 1 juli 2019 te beëindigen door in ieder geval vanaf dat moment over twee bestuurders te beschikken.

Aangezien IJCS op 1 juli 2019 nog niet over twee bestuurder beschikte, heeft DNB op 4 februari 2020 een bestuurlijke boete van 47.500 euro aan IJCS opgelegd.

De tweede bestuurder van IJCS is vervolgens op 9 september 2019 aangemeld en op 31 oktober 2019 door DNB goedgekeurd. Daarmee heeft IJCS de overtreding beëindigd. 

 Bezwaar en beroep

Op 10 maart 2020 heeft IJCS bezwaar gemaakt tegen de bestuurlijke boete. Dit bezwaar is door DNB bij beslissing van 11 juni 2020 ongegrond verklaard. Vervolgens heeft IJCS op 20 juli 2020 beroep bij de rechtbank Rotterdam ingesteld. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Algemeen Boetetoemetingsbeleid DNB van 12 december 2020 heeft DNB bij besluit van 30 december 2020 de beslissing op bezwaar gewijzigd en het boetebedrag verlaagd tot 27.380 euro. De rechtbank Rotterdam heeft vervolgens het beroep tegen deze gewijzigde beslissing op bezwaar vanwege de overschrijding van de redelijke termijn gegrond verklaard en het boetebedrag met 2.500 euro verlaagd tot 24.880 euro. Tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam is geen hoger beroep ingesteld. Het boetebesluit en de (gewijzigde) beslissing op bezwaar zijn daarom onherroepelijk geworden.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Fase

Datum

Uitkomst

Boetebesluit

4 februari 2020

Boete van 47.500 euro

Indiening bezwaarschrift

10 maart 2020

 

Beslissing op bezwaar

11 juni 2020

Ongegrond

Indiening beroepschrift

20 juli 2020

 

Gewijzigde beslissing op bezwaar

30 december 2020

 

Boete verlaagd tot 27.380 euro

Beroep

10 november 2022

Boete verlaagd tot 24.880 euro

Lees hieronder het volledige boetebesluit, de beslissing op bezwaar en de gewijzigde beslissing op bezwaar, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boetebesluit Ijmond Corporate Solutions B.V.

180KB PDF
Download Boetebesluit Ijmond Corporate Solutions B.V.

Wijzigingsbesluit IJmond Corporate Solutions B.V.

158KB PDF
Download Wijzigingsbesluit IJmond Corporate Solutions B.V.

Beslissing op Bezwaar IJmond Corporate Solutions B.V.

225KB PDF
Download Beslissing op Bezwaar IJmond Corporate Solutions B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen