Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Ons laatste nieuws direct in uw mail ontvangen? 
Dat kan met de DNB Nieuwsservice. Kies voor Handhavingsmaatregelen onder Nieuwsberichten voor de sector.

Meld u aan

DNB legt last onder dwangsom op aan een onderneming voor het niet verstrekken van informatie

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 10 maart 2023

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan een onderneming een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is door DNB opgelegd, omdat de onderneming niet tijdig medewerking heeft verleend aan een informatievordering van DNB.

Overtreding

Om vast te kunnen stellen of de onderneming al dan niet in strijd met artikel 23c, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) cryptodiensten aanbiedt zonder registratie, heeft DNB tot driemaal toe van de onderneming informatie gevraagd en laatstelijk gevorderd. Toen reactie van de onderneming uitbleef heeft DNB vastgesteld dat de onderneming de wettelijke medewerkingsplicht uit artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft overtreden. DNB heeft de onderneming daarvoor op 12 augustus 2022 een last onder dwangsom opgelegd waarbij de onderneming tien werkdagen de tijd heeft gekregen om alsnog aan het informatieverzoek van DNB te voldoen.

de onderneming heeft de gevraagde informatie op 16 september 2022 aan DNB overgelegd, waardoor zij EUR 20.000,- aan dwangsommen heeft verbeurd. de onderneming heeft die dwangsommen inmiddels betaald.

Op basis van de door de onderneming overgelegde informatie, heeft DNB vastgesteld dat de onderneming geen cryptodiensten aanbiedt aan klanten in Nederland en dus het registratiegebod uit de Wwft niet heeft overtreden.

Tegen het besluit is geen bezwaar aangetekend, waardoor deze onherroepelijk is geworden.

 

Lees hieronder het geanonimiseerde besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Onderneming

169KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Onderneming

Ontdek gerelateerde artikelen