Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Last onder dwangsom voor Westplan Investors N.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 21 februari 2023

Wandelen op straat

Westplan Investors N.V. (Westplan Investors) heeft op 2 mei 2022 een last onder dwangsom ontvangen waarbij Westplan Investors werd opgedragen om haar wettelijk verplichte jaarrapportage over het jaar 2021 binnen tien werkdagen in te dienen.

Overtreding

Westplan Investors heeft haar wettelijk verplichte jaarrapportage over het jaar 2021 niet tijdig bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) ingediend. De jaarrapportage over het jaar 2021 had uiterlijk 11 februari 2022 bij DNB ingediend moeten zijn, maar Westplan Investors heeft dat nagelaten. Daarmee heeft Westplan Investors de Wet op het financieel toezicht overtreden. Bij besluit van 2 mei 2022 heeft DNB hiervoor - in lijn met het Handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages - aan Westplan Investors een last onder dwangsom opgelegd. In deze last onder dwangsom heeft Westplan Investors tien werkdagen de tijd gekregen om de jaarrapportage over het jaar 2021 alsnog bij DNB in te dienen. Doordat Westplan Investors de jaarrapportage over het jaar 2021 op 13 mei 2022 heeft ingediend, hoeft zij geen dwangsommen te betalen.

Bezwaar

Westplan Investors heeft op 6 mei 2022 tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom bezwaar gemaakt. Op 1 september 2022 heeft DNB het bezwaar van Westplan Investors ongegrond verklaard. Er is niet binnen de daarvoor geldende termijn van zes weken beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. Daarmee zijn de last onder dwangsom en de beslissing op bezwaar onherroepelijk geworden.

Lees hieronder het volledige besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom en de beslissing op bezwaar, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Westplan Investors NV

164KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Westplan Investors NV

Beslissing op bezwaar Westplan Investors NV

281KB PDF
Download Beslissing op bezwaar Westplan Investors NV

Ontdek gerelateerde artikelen