Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Herziening van de verordening kapitaalvereisten

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 01 juli 2021

Een rekening met een rekenmachine

Sinds 28 juni 2021 is de herziening van de verordening kapitaalvereisten voor kredietinstellingen inwerking getreden (CRRII – gepubliceerd in juni 2019). Eerder al heeft de “CRR quick fix” in juni 2020 een aantal wijzigingen doorgevoerd op deze verordening.

De nieuwe regelgeving beoogt risico’s in het financiële systeem te verlagen, de weerbaarheid van Europese banken te versterken en daarmee de bankenunie verder te completeren.

Een aantal belangrijke vereisten uit de verordening kapitaalvereisten die per 28 juni 2021 inwerking zijn getreden, zijn:

  • Introductie van een hefboomratio eis van 3% om buitensporige hefboomwerking in het financiële systeem te vermijden;
  • Introductie van een netto stabiele financieringsratio van minimaal 100% om de liquiditeitspositie van kredietinstellingen te waarborgen;
  • Meer proportionaliteit voor kleine en niet-complexe instellingen, bijvoorbeeld in de vorm van lagere rapportagelasten.

De “CRR quick fix” – gepubliceerd in juni 2020 – heeft o.a. de tijdslijnen van een aantal verplichtingen uit de CRRII gewijzigd. Zo is besloten om de verruiming van de MKB-steunfactor en introductie van een infrastructuur steunfactor - bedoeld om de reële economie te ondersteunen – meteen in werking te laten treden. Daarentegen is de hefboomratio opslag voor mondiaal systeemrelevante instellingen een jaar uitgesteld naar 1 januari 2023.

Meer informatie vindt u hier.

Ontdek gerelateerde artikelen