Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kosten toezicht

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 augustus 2021

Ministerie van Financiën

Op 4 juni 2021 publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2021. In deze Regeling zijn onder meer de tarieven vastgesteld voor het toezicht op pensioenfondsen.

Het (variabele) tarief voor het pensioentoezicht daalt in 2021 met circa 15%. Dit is enerzijds het gevolg van een afname van het totaal te heffen bedrag voor het pensioentoezicht met name veroorzaakt door de onderschrijding van de begroting 2020. Anderzijds is sprake van een toename van de omvang van de totale heffingsmaatstaf.

Tarieven

Het te heffen bedrag wordt geheven via een basisbedrag, dat al jaren vaststaat op EUR 2.000, en daarboven op een variabel tarief gebaseerd op de som van de Technische Voorziening en het vereist eigen vermogen, waarbij (via een bonus/malusregeling) rekening wordt gehouden met de omvang van het eigen vermogen (EV) in relatie tot het vereist eigen vermogen (VEV). Dit variabele tarief bestaat uit een viertal schijven met een degressief tariefverloop.

Voor 2021 gelden de volgende tarieven per EUR 1 miljoen Technische Voorziening en Vereist eigen vermogen met bonus-malus factor (TV+VEV)/(TV+EV).

Tarieven pensioenfondsen