Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Leges voor toetsingen bij trustkantoren vanaf 1 januari 2022

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 23 december 2021

Handen die geld aangeven

Voor betrouwbaarheids- en/of geschiktheidstoetsingen van functionarissen van trustkantoren zijn per 1 januari 2022 leges verschuldigd.

De Regeling bekostiging financieel toezicht is hiertoe per 1 mei 2021 gewijzigd, gelijk met de invoering van leges voor de zogenoemde reputatietoets van de nieuwe UBO (uiteindelijk belanghebbende) van trustkantoren. Er is voor gekozen de leges voor betrouwbaarheids- en/of geschiktheidstoetsingen voor trustkantoren per het nieuwe kalenderjaar en derhalve per 1 januari 2022 in te voeren.

Overigens worden de legesopbrengsten sectorbreed in mindering gebracht op de reguliere toezichtkosten.

In de gewijzigde Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen zijn de legetarieven als volgt vastgesteld:

  • geschiktheidstoets als bedoeld in artikel 10, lid 1 Wtt 2018: 2.000 EURO
  • betrouwbaarheidstoets als bedoeld in artikel 10, lid 2 en 3 Wtt 2018: 1.100 EURO
  • reputatietoets als bedoeld in artikel 10, lid 4 Wtt 2018: 1.300 EURO

DNB brengt leges in rekening vanaf het moment dat de toetsing wordt aangevraagd. Deze leges zijn ook verschuldigd als een toetsing tussentijds wordt ingetrokken of als de aanvraag onvolledig is en niet binnen de gestelde termijn wordt gecompleteerd.

Ontdek gerelateerde artikelen