Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Melden incidenten

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 14 juli 2021

Toorop

Trustkantoren zijn verplicht om incidenten onverwijld te melden. Wij merken in ons toezicht dat dit niet altijd gebeurt.

Onder een incident wordt verstaan: een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van het trustkantoor. Het betreft hier een open norm. Uit de praktijk is gebleken dat deze norm niet altijd goed geïnterpreteerd wordt door trustkantoren.

Om die reden worden een aantal goede voorbeelden ten aanzien van het melden van incidenten gedeeld in de DNB nieuwsberichten. Dit artikel betreft het eerste deel.

Voorbeeld 1

Een trustkantoor meldt bij DNB dat de UBO van een doelvennootschap verzoekt om een transactie uit te voeren. Het gaat om het overboeken van een aanzienlijk bedrag vanuit de doelvennootschap naar een offshore entiteit die gelieerd lijkt te zijn aan een vermeende diamant- en vastgoedhandelaar. De transactie past niet in het transactieprofiel van de doelvennootschap.

Voorbeeld 2

Een trustkantoor meldt bij DNB negatieve berichtgeving in de media ten aanzien van een van zijn doelvennootschappen. Het bericht gaat over het misbruik van een belastingverdrag dat Nederland met een bepaald land heeft afgesloten. Hierdoor zou het betreffende land vele miljoenen aan belastinginkomsten mislopen. Gesuggereerd wordt in het artikel dat misbruik wordt gemaakt van dat belastingverdrag middels een doelvennootschap van het trustkantoor.

Voorbeeld 3

Een trustkantoor meldt bij DNB dat in een korte periode meerdere malen een cyber attack op de server van een trustkantoor heeft plaatsgevonden en dat mogelijk data is gelekt. Het trustkantoor heeft tevens een mail ontvangen waarin werd gedreigd de gelekte data te publiceren indien het trustkantoor zou verzuimen contact op te nemen met de hacker. Het trustkantoor heeft aangifte gedaan bij de politie.

Bovenstaande voorbeelden betreffen gebeurtenissen die kwalificeren als incident, en om die reden gemeld moeten worden bij DNB. Voor de wettelijke eisen waaraan een incidentmelding in ieder geval moet voldoen wordt verwezen naar artikel 20 lid 5 Wtt 2018 juncto artikel 9 Rtt 2018.

Ontdek gerelateerde artikelen