Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nog steeds klachten over IBAN-discriminatie

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 maart 2021

IBAN discriminatie

DNB behandelt sinds 2014 jaarlijks ruim 100 klachten over mogelijke IBAN-discriminatie en nog steeds komt IBAN-discriminatie voor. Daarvan is minder dan de helft werkelijk een geval van IBAN-discriminatie. DNB onderzoekt namelijk bij elke klacht of deze onder de SEPA-Verordening valt en dat is niet altijd het geval. Spaarrekeningen vallen er bijvoorbeeld buiten. Meer weten?

Wat is IBAN-discriminatie

Als Europese betaalrekeningnummers niet worden geaccepteerd door bedrijven of andere organisaties omdat deze afkomstig zijn uit een ander Europees land kan er sprake zijn van rekeningdiscriminatie, ook wel IBAN-discriminatie genoemd.

Meldpunt IBAN-discriminatie

Het Meldpunt IBAN-discriminatie is sinds de inwerkingtreding van SEPA in 2014 actief om IBAN-discriminatie aan te pakken en klachten op te lossen. Via de website van DNB kan er een melding worden gedaan. Het gaat hierbij om overboekingen en automatische incasso’s die conform de SEPA-Verordening onder het verbod op IBAN-discriminatie vallen.

Oorzaken IBAN-discriminatie

Niet alle bedrijven en incassanten zijn bekend met de wettelijke regels. Dit betekent dat niet alle partijen op de hoogte zijn van de verplichting om sinds augustus 2014 in het betaalproces buitenlandse IBANs te accepteren. Ook komt het voor dat betalers en incassanten in hun (achterliggende) systemen geen IBANs uit andere landen kunnen verwerken. Vaak zijn papieren formulieren en webformulieren ook niet aangepast. Betalers en incassanten vinden het soms ook uit risico-oogpunt lastig of complex om klanten uit een ander land te accepteren. Ten slotte wordt in bepaalde gevallen slechts één betaalmiddel aangeboden wat tot IBAN-discriminatie kan leiden.

Sanctieregime

Per 20 januari 2020 geldt in Nederland een wettelijk sanctieregime bij overtredingen van de SEPA-verordening. DNB is bevoegd om bij overtredingen van het verbod tot IBAN-discriminatie over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Dit geldt voor alle bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Dit is tot op heden niet voorgekomen.

Ontdek gerelateerde artikelen