Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie Q&A en Good Practice ‘Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management’

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 01 april 2020

Klimaatrisico’s krijgen nadrukkelijker plaats in het risicobeheer van banken. Om deze risico’s goed te kunnen managen, heeft DNB voor banken een Good Practice opgesteld met handvatten voor de integratie van klimaatgerelateerde risico’s in de governance, het risicomanagement en de verslaggeving van banken. In een Q&A hebben we onze interpretatie gegeven van hoe bestaande wetgeving van toepassing is op klimaatgerelateerd risicomanagement.

Nieuwsbericht

Banken kunnen kwetsbaar zijn voor de fysieke gevolgen van veranderend weer (fysieke risico’s) en voor de gevolgen van een overgang naar een klimaatneutrale economie (transitierisico’s). Gezien de potentiële impact van deze klimaatgerelateerde risico’s verwacht DNB dat banken de invloed hiervan op hun risicoprofiel analyseren en beschrijven. Indien er sprake is van een materieel risico verwacht DNB dat banken deze risico’s – zoals elk ander conventioneel risico - beheersen.

Inbreng sector

DNB heeft de Q&A en Good Practice publiekelijk geconsulteerd om reacties op te halen ten aanzien van de redelijkheid, de effectiviteit en de wenselijkheid van deze documenten. Als onderdeel hiervan heeft DNB in samenwerking met de NVB een rondetafelgesprek georganiseerd met vertegenwoordigers van banken. Onze reactie op de inbreng uit de sector, hebben we gebundeld in een feedbackstatement.

Aansluiting Europese ontwikkelingen

De Q&A en Good Practice van DNB sluiten aan bij de Europese ontwikkelingen op dit vlak. Ook de ECB zal de sector onder andere op het gebied van klimaatgerelateerde risico’s consulteren, en verwacht later in het jaar met haar toezichtsverwachtingen te komen voor dit onderwerp. Daarnaast is de European Banking Authority als onderdeel van het nieuwe artikel 98(8) herziene bankenrichtlijn gemandateerd om te onderzoeken hoe Environmental, Social and Governance-risico’s kunnen worden opgenomen als onderdeel van de prudentiële toetsing en evaluatie (SREP).

Ontdek gerelateerde artikelen