Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie rapport ‘PUO-gericht toezicht’

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 maart 2021

DNB Toorop aan het water

DNB gaat de pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) meer betrekken in het toezicht op pensioenfondsen. Deze PUO-gerichte aanpak volgt op een in 2019 en 2020 uitgevoerde pilot.

Publicatie rapport ‘PUO-gericht toezicht’

PUO’s zijn belangrijke partijen in het beheerst en integer functioneren van pensioenfondsen. Zeker met het zicht op de ingrijpende ontwikkelingen die het PUO-landschap kenmerken, waaronder de toetreding van nieuwe aanbieders en het nieuwe pensioencontract. In 2019 en 2020 heeft DNB in samenspraak met de sector de mogelijkheden van PUO-toezicht getoetst in een pilot.

Tijdens evaluaties met fondsen, PUO’s en de Pensioenfederatie hebben betrokkenen zich positief uitgesproken over de pilot. Het rapport ‘PUO-gericht toezicht’ bevestigd dit en gaat ook in op de geleerde lessen uit die pilot die de inzetbaarheid van dit instrument kaderen. Hieronder volgen de twee voornaamste lessen.

Les 1: Alleen generieke processen

De PUO-gerichte onderzoeksaanpak zet DNB alleen in wanneer onderzoek en toezicht bij de PUO zich richt op generieke processen. De PUO-gerichte methode heeft immers het hoogste rendement als het onderwerp van onderzoek werkzaamheden betreft die in vergelijkbare vorm voor meerdere pensioenfondsen worden verricht.

Les 2: Rules of engagement

Expliciete werkafspraken geven bij de PUO-gerichte route duidelijkheid en bevorderen daarmee de efficiency, mits deze door alle partijen worden nagekomen. Een deel van deze afspraken maken DNB, fondsen en PUO en een deel van deze afspraken zijn specifiek voor fondsen en PUO’s om onderling te maken. Denk aan duidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden. Daarmee weten partijen wat ze van elkaar mogen verwachten in de aanloop naar de uitvoering en opvolging van een onderzoek bij de PUO.

Wat merkt u hiervan?

Inmiddels heeft DNB de eerste stappen gezet om PUO-gericht toezicht te verankeren in het toezichtraamwerk. PUO-gericht toezicht betekent echter niet dat wij additioneel toezicht gaan houden op de PUO. Of dat pensioenfondsen niet meer worden betrokken bij de onderzoeken. Het betekent wel dat wij meer rechtstreeks contact zullen hebben met de PUO bij onze onderzoeken in het kader van het pensioentoezicht. Dit om ons toezicht efficiënter in te richten, en zo te voorkomen dat we dubbel werk doen en onnodige kosten moeten maken.

In het PUO-gerichte toezicht staat dus niet het fonds, maar de PUO centraal. Dat neemt niet weg dat het fonds ook bij deze aanpak altijd eindverantwoordelijk blijft voor alle uitbestede kernactiviteiten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de nieuwe aanpak? Het rapport ‘PUO-gericht toezicht’ kunt u hier downloaden.

Ontdek gerelateerde artikelen