Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie Beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars

Nieuwsbericht Resolutie

Gepubliceerd: 14 april 2023

Vrouw achter laptop

Op 27 maart heeft DNB de Beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars vastgesteld. Deze is op 5 april gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze beleidsregel beoogt DNB de aspecten te verduidelijken die DNB bij de afwikkelbaarheidsbeoordeling van verzekeraars en groepen in aanmerking neemt. De bedoeling daarvan is verzekeraars en groepen te ondersteunen bij het voldoen aan de afwikkelbaarheidsverplichting die voortvloeit uit artikel 3A:82 Wft.

Beoordeling van de afwikkelbaarheid

Sinds de inwerkingtreding van de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars op 1 januari 2019 is DNB verantwoordelijk voor de afwikkeling van verzekeraars. In het kader van deze verantwoordelijkheid stelt DNB afwikkelingsplannen op voor alle verzekeraars en groepen die vallen binnen de reikwijdte van de wetgeving inzake resolutie van verzekeraars. Een belangrijk onderdeel van het afwikkelingsplan is de beoordeling van de afwikkelbaarheid van een verzekeraar of groep, waarbij DNB vaststelt of er wezenlijke belemmeringen voor afwikkeling bestaan. De in de beleidsregel genoemde elementen worden door DNB is samenhang bezien. De beleidsregel is nadrukkelijk niet bedoeld als instructie aan verzekeraars en groepen hóe zij hun afwikkelbaarheid moeten bevorderen.

Reactie op consultatiecommentaren  

Over de concepttekst van de beleidsregel heeft van 27 oktober tot en met 15 december 2022 een openbare consultatie plaatsgevonden. Er zijn reacties ontvangen van het Verbond van Verzekeraars en de Reinsurance Advisory Board. De bijgevoegde feedbacktabel geeft het ontvangen commentaar weer en de eventuele wijzigingen naar aanleiding daarvan.

Ontdek gerelateerde artikelen