Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rondetafel over collectieve waardeoverdrachten

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 29 juni 2021

Amstel en Toorop

Op 7 juni 2021 organiseerde DNB een rondetafel bijeenkomst over collectieve waardeoverdrachten (cwo’s) voor pensioenfondsen en hun adviseurs.

De ronde tafel bijeenkomst bestond uit een plenair gedeelte en verschillende break-out sessies. Tijdens het plenaire gedeelte lichtte DNB het cwo-proces toe en vertelde een pensioenfondsbestuurder over haar ervaringen bij het doorlopen van een cwo-traject. Na de plenaire sessie konden deelnemers kiezen tussen verschillende break-outsessies, zoals de financiële onderbouwing, de communicatie bij een cwo of een verdieping op het cwo-proces. De break-out sessie over de communicatie werd georganiseerd door de AFM (voor meer informatie over de communicatie bij een cwo kunt u de website van de AFM raadplegen). Tijdens de break-outsessies gingen de pensioenfondsen met DNB in gesprek over waar zij in dit traject tegenaan lopen en kwamen relevante vragen aan bod. De ronde tafel bijeenkomst werd door de fondsen en adviseurs als zeer informatief ervaren, zo bleek uit onze evaluatie.

U kunt presentaties bij de bijeenkomst hieronder downloaden. 

Opschortingsmogelijkheid
Bij de bijeenkomst heeft DNB de opschortingsmogelijkheid bij de beoordeling van cwo’s gedeeld met de aanwezige fondsen die een cwo overwegen. Indien gevraagde documenten ontbreken of de kwaliteit van aangeleverde documenten onvoldoende is, kan DNB de beoordelingstermijn van drie maanden opschorten tot het moment dat de gevraagde informatie aanwezig is. In een uiterste geval kan DNB de melding buiten behandeling stellen. In het derde kwartaal van 2021 zullen wij onze toelichting op het cwo proces op dit punt aanpassen en dit beleid verder inhoudelijk toelichten in de nieuwsbrief. Mocht u in de nabije toekomst een cwo willen uitvoeren en hierover reeds vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met cwo@dnb.nl.

Plenaire presentatie DNB beoordeling cwo’s

543KB PDF
Download Plenaire presentatie DNB beoordeling cwo’s

Break out sessie 1 - presentatie beoordeling deelnemerscommunicatie CWO AFM

569KB PDF
Download Break out sessie 1 - presentatie beoordeling deelnemerscommunicatie CWO AFM

Break out sessie 2 - presentatie financiële onderbouwing CWO DNB

646KB PDF
Download Break out sessie 2 - presentatie financiële onderbouwing CWO DNB

Ontdek gerelateerde artikelen