Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB Nieuwsservice – 1 april 2021

Sanctiebericht

Gepubliceerd: 01 april 2021

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Bosnië en Herzegovina, Libië, Myanmar/Birma, Oekraïne, Egypte, Jemen en Ernstige schendingen van de mensenrechten en Personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida.

Bosnië en Herzegovina

Op 26 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen vanwege de situatie in Bosnië en Herzegovina. Klik hier voor het besluit.

Libië

Op 26 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië. Deze verordening treedt in werking op 3 april 2021. Klik hier voor de verordening.

Myanmar/Birma

Op 22 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma. Klik hier voor de verordening en klik hier voor het besluit.

Oekraïne

Op 12 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit.

Op 4 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit.

Egypte

Op 12 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Egypte. De verordening is niet meer van kracht, datum einde geldigheid is 16 maart jl. Klik hier voor de verordening en klik hier voor het besluit.

Jemen

Op 5 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Ernstige schendingen van de mensenrechten

Op 22 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit.

Op 2 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit.

Personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida

Op 29 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Wat DNB instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de bevriezing direct aan DNB.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat AFM instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.

Ontdek gerelateerde artikelen