Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - 1 augustus 2022

Sanctiebericht

Gepubliceerd: 01 augustus 2022

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 01 juli 2022 tot en met 31 juli 2022. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan in de sanctieregimes inzake Oekraïne, Rusland, Belarus, Libië, Syrië, Guinee-Bissau, Democratische Volksrepubliek Korea, terrorisme en de nationale terrorismelijst.

Oekraïne

Op 21 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier en hier voor het besluit.

Op 21 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de verordening.

Op 21 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier en hier voor de uitvoeringsverordening.

Rusland

Op 25 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor het besluit.

Op 21 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor de verordening.

Op 18 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreft specifieke maatregelen ter verlichting van de gevolgen van de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne op de visserijactiviteiten en ter beperking van de effecten van de marktverstoring als gevolg van die aanvalsoorlog op de toeleveringsketen van visserij- en aquacultuurproducten. Klik hier voor de verordening.

Belarus

Op 18 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Op 18 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Libië

Op 26 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Op 26 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië. Klik hier voor de verordening.

Syrië

Op 21 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Op 21 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Guinee-Bissau

Op 28 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen. Klik hier voor het besluit.

Op 28 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen. Klik hier voor de verordening en hier voor de uitvoeringsverordening.

Democratische Volksrepubliek Korea

Op 28 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea. Klik hier voor het besluit.

Op 28 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Terrorisme

Op 21 juli jl. is het sanctieregime gewijzigd inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/147. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Update nationale terrorismelijst

Op 21 juli jl. heeft een intrekking plaatsgevonden van het besluit tot aanwijzing van een persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is. Klik hier voor het intrekkingsbesluit.

Op 1 juli jl. heeft een intrekking plaatsgevonden van het besluit tot aanwijzing van een persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is. Klik hier en hier voor het intrekkingsbesluit.

Wat DNB instellingen moeten doen

 • Controleer of de verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien de verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van het Digitaal Loket Toezicht (DLT).
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat AFM instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.

Ontdek gerelateerde artikelen