Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Terugkoppeling uitvraag WGA-ERD verzekeringen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 maart 2021

WGA

In 2020 heeft DNB wederom onderzoek gedaan naar de verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragerschap (WGA-ERD) op basis van de cijfers per einde 2019.

Trend stijgende premie zet door

In 2019 is het totale premievolume verder toegenomen en het aantal verzekerde werknemers verder afgenomen. Deze trend is al langer zichtbaar in de WGA-ERD markt, en resulteert in een aanzienlijk hogere premie per verzekerde werknemer. Voor 2020 was de verwachting dat het totale bruto premievolume op hetzelfde niveau blijft maar het aantal verzekerde werknemers verder afneemt.

Beperkt verzekeringstechnisch verlies

Na de forse verliezen op WGA-ERD portefeuilles in 2012/2013, is vanaf boekjaar 2014 een stijgende lijn te zien in het technisch resultaat. Vanaf 2016 is het sector-brede boekjaarresultaat (exclusief beleggingsopbrengsten) positief. De oorzaak hiervan is echter vrijval van voorzieningen voor oudere schadejaren, voor recente schadejaren verwachten verzekeraars nog steeds een (beperkt) verzekeringstechnisch verlies.

Voldoende beleggingsopbrengsten

De aan de WGA-ERD portefeuilles toegerekende beleggingsopbrengsten waren in de afgelopen boekjaren gemiddeld genomen voldoende om het verwachte (beperkte) verzekeringstechnische verlies voor recente schadejaren te compenseren. Sector-breed lijken verzekeraars er de afgelopen jaren dus in te zijn geslaagd om het WGA-ERD product licht winstgevendheid te maken, maar wel ten kostte van flinke premieverhogingen en een sterke afname van het aantal verzekerde werknemers.

Grondslagen voorzieningen

De gerapporteerde voorzieningen op basis van statutaire grondslagen en Solvency II grondslagen komen bij de meeste verzekeraars redelijk overheen. De belangrijkste verklaring voor verschillen tussen de statutaire en Solvency II voorzieningen die door verzekeraars wordt gerapporteerd is een andere wijze van verdiscontering.

Ontdek gerelateerde artikelen