Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aangepaste rapportage-vereisten verzekeraars

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 08 november 2022

DNB heeft de rapportage-vereisten voor Solvency II-verzekeraars in de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 aangepast. Ook zijn de rapportage-vereisten voor Basic-verzekeraars in de Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang aangepast.

Rapportage-vereisten Solvency II-verzekeraars

De rapportagevereisten voor Solvency II-verzekeraars zijn opgenomen in de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (hierna: de Regeling Staten). In de gewijzigde Regeling Staten heeft DNB de nationale staat “Winst- en verliesrekening” geactualiseerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van IFRS 17. De staat “Winst- en verliesrekening” zal pas vanaf 1 januari 2024 van kracht worden (boekjaar 2023, referentiedatum 31 december 2023).

Twee nieuwe staten

Verder heeft DNB twee nieuwe staten geïntroduceerd; de “Kapitaalgeneratie levensverzekeraars” en de “Business Model Analysis”. De nieuwe staten bestaan grotendeels uit een samenvoeging van reeds bestaande staten en uitvragen. In aanvulling hierop heeft DNB een aantal velden toegevoegd die belangrijk zijn voor de analyse van het bedrijfsmodel, strategie en kapitaalgeneratie.

De nationale staten “Business Model Analysis” en “Kapitaalgeneratie levensverzekeraars” dienen voor het eerst voor boekjaar 2022 (referentiedatum 31 december 2022) te worden gerapporteerd. Wel geldt dat er de eerste twee jaar (gedeeltelijk) een aangepaste indieningstermijn geldt.

Ten slotte heeft DNB de nationale staat “Natura-uitvaart” geschrapt. De nationale staten “Windstorm”, “Zorg” en “Structurele bedrijfsstatistieken” blijven ongewijzigd. Voor meer informatie verwijzen wij naar de consultatiepagina.

Rapportage-vereisten Basic-verzekeraars

De rapportagevereisten voor Basic-verzekeraars zijn opgenomen in de Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang. In de gewijzigde Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang heeft DNB eveneens twee nieuwe staten geïntroduceerd; de “Business Model Analysis” en de “Impact alternatieve extrapolatie” voor leven- en naturaverzekeraars met langlopende verplichtingen. Verder heeft DNB het natura-uitvaart tabblad geschrapt uit de jaarrapportage voor basic-verzekeraars. Voor meer informatie verwijzen wij naar de consultatiepagina.

Indieningstermijn

De “Impact alternatieve extrapolatie” staat dient voor het eerst voor boekjaar 2022 (referentiedatum 31 december 2022) te worden gerapporteerd. Voor de staat “Business Model Analysis” geldt de eerste twee jaar een aangepaste indieningstermijn (24 weken na afloop van het boekjaar in plaats van 20 weken).

Ontdek gerelateerde artikelen