Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aankondiging (tweede) uitvraag over regievoering nieuwe pensioenregeling

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 12 mei 2022

DNB Toorop

Als fonds opereert u tijdens de transitie naar een nieuwe pensioenregeling (NPR) in een complex stakeholdersveld. U draagt de verantwoordelijkheid om de transitie beheerst en evenwichtig te laten verlopen. Als toezichthouder willen wij graag inzicht in welke acties u onderneemt om invulling te geven aan deze regierol. 

Waarom deze uitvraag?

Deze uitvraag is een vervolg op onze uitvraag van 4 oktober 2021. Met deze uitvraag krijgen wij inzicht in de voortgang van uw voorbereiding op de transitie naar een NPR en vooral in de risico’s die op dit moment relevant zijn. Dit dient twee doelen. Met uw antwoorden kunnen wij in de eerste plaats onze toezichtcapaciteit daar inzetten waar de grootste risico’s bestaan, wat bijdraagt aan efficiënt en effectief toezicht. In de tweede plaats krijgen we inzicht welk fonds wanneer verwacht over te stappen. Hierdoor kunnen wij een inschatting maken in welke jaren wij de meeste (aan)vragen van fondsen kunnen verwachten en kunnen wij ons hier intern op voorbereiden.

Deze uitvraag herhalen we periodiek gedurende de transitieperiode. Naarmate de transitie vordert zullen nieuwe risico’s opkomen. We zullen de vragen daarop aanpassen, om steeds een actueel inzicht te krijgen in de risico’s die passen bij de fase van voorbereiding waarin u zich bevindt en de wettelijke eisen.

Wij begrijpen dat deze uitvraag een extra inspanning vraagt van de sector. Daarom bevat de uitvraag zowel vragen van DNB als van de AFM. Uiteraard is deze vragenlijst vergeleken met andere uitvragen zodat er geen dubbele informatie wordt uitgevraagd.

Hoe gebruiken wij uw informatie?

Zoals hierboven genoemd geeft de vragenlijst ons inzicht in de voortgang van uw voorbereiding en de risico’s van de transitie bij uw fonds. Er bestaat een mogelijkheid dat DNB en/of de AFM op basis van de door u ingevulde vragenlijst met u het gesprek aangaat of een onderzoek start over de voortgang en risico’s van de transitie bij uw fonds.

In de tweede helft van 2022 krijgt u een sectorbrede terugkoppeling van de uitkomsten van de uitvraag.

Tot slot

Deze uitvraag wordt op woensdag 18 mei 2022 beschikbaar gesteld via Digitaal Loket Rapportages (DLR). U kunt het excelbestand met uw antwoorden tot en met maandag 20 juni 2022 uploaden in DLR.

Meer informatie over DLR vindt u hier.

Directe mailservice

U kunt zelf kiezen of u deze nieuwsberichten direct, wekelijks of maandelijks ontvangt. U kunt de frequentie wijzigen: in de mail waarin u dit bericht heeft gekregen, bij ‘Wilt u uw gegevens wijzigen?’

Monitoringsvragenlijst NPR

78KB PDF
Download Monitoringsvragenlijst NPR