Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid (BES)

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 15 juli 2022

Vergaderen met vier

Per 15 juli 2022 is de consultatie van de gewijzigde Beleidsregel Geschiktheid gestart. Marktpartijen kunnen tot 15 september 2022 reageren op wijzigingen van de Beleidsregel geschiktheid 2012.

Deze beleidsregel beschrijft het kader dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers in de financiële sector. De Beleidsregel Geschiktheid 2012 is van overeenkomstige toepassing verklaard op geschiktheidstoetsingen die de AFM en DNB uitvoeren op grond van de Wet financiële markten BES.

De afgelopen tijd zijn door de toezichthouders intern relevante wijzigingen geïnventariseerd en verwerkt in de Beleidsregel. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving. Nu worden marktpartijen uitgenodigd te reageren op de voorgenomen wijzigingen.

De consultatie is hier link te vinden.

Wat wordt geconsulteerd?

Er worden twee documenten geconsulteerd door de AFM en DNB. Dit zijn:

  • Het Concept besluit 2022 tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012. Dit betreft een overzicht van de voorgestelde wijzigingen van de beleidsregel en een toelichting op de wijzigingen.
  • Het concept van de aangepaste tekst van de beleidsregel, inclusief toelichting.

Reageren op de consultatie

Reacties op deze consultatie kunt u aan DNB sturen via consultatie@dnb.nl onder vermelding van “Consultatie Beleidsregel Geschiktheid 2022”. De deadline voor het insturen van reacties is 15 september 2022. Consultatiereacties zullen openbaar worden gemaakt na afloop van de consultatieperiode. Ook zullen wij in een feedbackstatement openbaar maken wat wij met de reacties uit de consultatie hebben gedaan.

Vervolg

De reacties op deze consultatie worden beoordeeld en waar nodig worden de beleidsregel en de toelichting hierop aangepast. De definitieve versie wordt gepubliceerd in de Staatscourant en, samen met het feedbackstatement, op de websites van de AFM en DNB. Naar verwachting wordt de beleidsregel eind 2022 gepubliceerd. De aangepaste beleidsregel is vanaf dat moment van kracht.

Vragen

De consultatie loopt tot 15 september 2022. Voor vragen kunt u contact opnemen met DNB via consultatie@dnb.nl of met de AFM via Consultatie_Beleidsr@afm.nl vermeld met het onderwerp 'Consultatie beleidsregel geschiktheid'. Het is niet nodig uw reactie aan beide toezichthouders te sturen.

Ontdek gerelateerde artikelen