Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB bevestigt de O-SII buffers

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 01 december 2022

DNB wijzigde in 2020 de samenstelling van de systeembuffers, om deze in lijn te brengen met de herziene richtlijn kapitaalvereisten (CRD V). De systeemrisicobuffer (SRB) werd toen opgeheven, en de systeemrelevantiebuffers voor Other Systemically Important Institutions (O-SII buffers) werden waar nodig bijgesteld. Sinds 29 december 2020 zijn als gevolg daarvan de volgende O-SII buffers van toepassing: ING (2,5%), Rabobank (2%), ABN AMRO Bank (1,5%), en BNG en de Volksbank (1%).

DNB heeft op basis van de jaarlijkse evaluatie besloten dat deze buffers van toepassing blijven. Conform artikel 105c van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) in samenhang met artikel 131 van de CRD, vindt voor de O-SII buffer ten minste een jaarlijkse evaluatie plaats. Deze evaluatie heeft DNB uitgevoerd en leidt niet tot aanpassingen in de toepasselijke O-SII buffers. Een volgende evaluatie van de buffers is voorzien in het voorjaar van 2023.

Ontdek gerelateerde artikelen