Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB verhoogt de contracyclische kapitaalbuffer naar 1 procent – Mei 2022

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 25 mei 2022

DNB verhoogt de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) van 0% naar 1%. De eis zal gelden voor alle banken – dus zowel Nederlandse als buitenlandse banken – die leningen in Nederland hebben uitstaan. Voor het Nederlands bankwezen als geheel betekent de eis een kapitaalbeslag van ongeveer EUR 3,3 miljard. Onder voorbehoud dat het huidige risicobeeld niet fors kentert, zullen banken per 25 mei 2023 moeten voldoen aan deze eis.

De CCyB is bedoeld om de weerbaarheid van banken te vergroten op het moment dat cyclische risico’s zich opbouwen, en om de buffer los te laten zodra risico’s zich manifesteren. Hierdoor krijgen banken in slechte tijden extra ruimte om verliezen op te vangen en wordt de kredietverlening aan bedrijven en consumenten ondersteund. Dit kan de directe impact van een crisis op de reële economie beperken. De CCyB geldt voor binnenlandse blootstellingen en heeft een verplichte reciprociteit tot en met 2,5%. Ook buitenlandse banken met uitzettingen in Nederland, moeten dus kapitaal aanhouden vanwege de 1% CCyB.

Conform DNB haar nieuwe raamwerk ter vaststelling van de CCyB, streeft DNB een 2% CCyB na in een standaard risico-omgeving (als cyclische systeemrisico’s noch bijzonder hoog, noch bijzonder laag zijn)1. Zodoende beoogt DNB meer recht te doen aan de inherente onzekerheid die gepaard gaat met het meten van (cyclische) systeemrisico’s. DNB stelt de hoogte van de CCyB dan vast op basis van een gevarieerde set aan indicatoren (waaronder de credit gap in Grafiek 1) die de fase van het cyclische systeemrisico duidt en afzet tegen een structurele trend (Tabel 1).

Het risicobeeld dat volgt uit het raamwerk past bij een standaard risico-omgeving. Zo is te zien dat de economie zich sinds de uitbraak van het coronavirus (flink) heeft hersteld, dat de financiële sector nog steeds voldoende weerbaar is, en dat cyclische risico’s zich op een ‘normaal’ tot verhoogd niveau bevinden. Hoewel de oorlog in Oekraïne leidt tot extra onzekerheid, is er vooralsnog geen fundamentele kentering van de cyclus. Er is dus aanleiding om te beginnen met het opbouwen van de CCyB zichtbaar.

DNB kondigde daarom in het OFS van 25 mei 2022 een 1% CCyB aan. Conform de geldende wet- en regelgeving duurt het dan één jaar voordat de buffer per 25 mei 2023 van kracht wordt. De activatie van de 1% CCyB in Nederland vormt een eerste stap naar de 2% CCyB die DNB op termijn wil aanhouden in een standaard risico-omgeving.

Grafiek 1: De credit gap voor Nederland en de bijbehorende buffer guide*

De credit gap voor Nederland en de bijbehorende buffer guide
De credit gap voor Nederland en de bijbehorende buffer guide

*Gebaseerd op cijferreeks van 1960 K1 t/m 2021 K4. De trend is berekend op basis van een HP-filter. Bron: CBS, DNB.

Tabel 1: Kernindicatoren CCyB-raamwerk*

Kernindicatoren CCyB-raamwerk

* Een toelichting en onderbouwing op de set aan indicatoren is terug te vinden in DNB haar CCyB raamwerk (zie hier). Bron: BIS, CBS, DNB, ECB, Refinitiv.

[1] Analytisch raamwerk voor het bepalen van de contracyclische kapitaalbuffer in Nederland

Ontdek gerelateerde artikelen