Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Doorlevering rapportagedata aan de EBA

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 11 oktober 2022

Europlaza gebouw

De Europese Bankenautoriteit (EBA) heeft op 23 mei 2022 een besluit genomen over de wijze waarop toezichthouders toezichtgegevens over beleggingsondernemingen aan de EBA moeten doorgeven. Dit besluit stelt het toepassingsgebied, de timing en de modaliteiten van de aanlevering van gegevens via de Europese centrale gegevensinfrastructuur (EUCLID) vast. De eerste aanlevering van DNB aan de EBA wordt voor het einde van 2022 verwacht.

EUCLID stelt de EBA in staat om diepgaande analyses uit te voeren op de financiële sector in de hele EU en om de impact van nieuwe regelgeving te beoordelen. Specifiek voor beleggingsondernemingen zullen deze gegevens essentieel zijn voor de evaluatie van de IFR en de IFD die reeds voor 2024 is gepland. Om de kwaliteit van de analyses te waarborgen zal de EBA ook additionele datakwaliteitscontroles uitvoeren. Eventuele bevindingen zullen teruggekoppeld worden aan de bevoegde autoriteiten. Voor beleggingsondernemingen in Nederland geldt daarom dat zij vanaf het eerste kwartaal van 2023 ook feedback op de rapportages via DNB van de EBA kunnen ontvangen. In voorkomende gevallen zal worden verzocht om een herrapportage bij DNB in te dienen.

Ontdek gerelateerde artikelen