Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

ECB publiceert overzicht sancties in 2021

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 augustus 2022

ECB

Op 12 augustus heeft de Europese Centrale Bank het overzicht van de sancties gepubliceerd die vorig jaar zijn opgelegd. Informatie hierover is te vinden op de website van de ECB.

Belangrijkste uitkomsten

In 2021 hebben de bevoegde autoriteiten binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme SSM (Single Supervisory Mechanism) in totaal 142 administratieve sancties opgelegd aan (rechts)personen in verband met het niet voldoen aan de prudentiële vereisten. Het ging hoofdzakelijk om geldboetes (75%) ter waarde van ongeveer € 31,7 miljoen.

Hoogste geldboete

De hoogste geldboete binnen het SSM werd in 2021 opgelegd aan een belangrijke instelling en bedroeg € 24,5 miljoen. De hoogste geldboetes voor andere categorieën (rechts)personen die in 2021 binnen het SSM werden gesanctioneerd waren als volgt:

- natuurlijke personen € 1,5 miljoen
- minder significante instellingen LSI’s (Less Significant Institutions) € 680.000
- andere rechtspersonen die onder het sanctiemandaat van de bevoegde autoriteiten vallen: € 160.000. De resterende 25% aan administratieve sancties bestond uit niet-geldelijke boetes en dwangsommen.

Verdeling

De meeste sancties werden opgelegd aan natuurlijke personen: deze vertegenwoordigden 42,5% van alle gevoerde procedures en 37,5% van alle opgelegde administratieve sancties. Het percentage LSI's lag op een vergelijkbaar niveau met 42% van alle gevoerde procedures. Het percentage opgelegde administratieve sancties lag zelfs nog hoger, op 44%. In de loop van 2021 verschoof het zwaartepunt in termen van het aantal lopende procedures steeds verder naar de LSI's.

Ontdek gerelateerde artikelen