Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nieuw sanctiemeldformat per 1 juli 2022

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 30 juni 2022

Man typt op laptop

Per 1 juli 2022 lanceert DNB een nieuw sanctiemeldformat en kunnen instellingen hun sanctiemeldingen via het Digitaal Loket Toezicht indienen.

Nieuw meldformat

De grote aantallen sanctiehits die, naar aanleiding van de nieuwe sanctiepakketten ten aanzien van Rusland en Oekraïne, de afgelopen maanden zijn ingediend door instellingen, hebben aangetoond dat de huidige werkwijze verbetering behoeft. DNB heeft daarom zowel het formulier als de wijze van indienen met spoed herzien. Er is een nieuw meldformat ontwikkeld waar financiële instellingen met een vergunning of registratie van DNB per 1 juli 2022 gebruik van dienen te maken. Ten opzichte van het oude meldformat bevat het nieuwe meldformat meer specifieke vragen over de door de instelling geconstateerde sanctiehit. Zoals de relatie met de gesanctioneerde persoon of entiteit en de acties die de instelling naar aanleiding van de sanctiehit heeft ondernomen. Tevens is het meldformat gedigitaliseerd. Hiermee heeft DNB zo goed en snel mogelijk aan de wensen van de instellingen tegemoet willen komen.

Meldingen die met het oude formulier per mail worden ingediend, worden per 1 juli 2022 in principe niet meer in behandeling genomen. DNB zal gedurende de eerste maanden de betreffende instelling wijzen op het nieuwe aanleverformat indien de meldingen alsnog via de sanctiemailbox binnen komen, maar benadrukt het belang om direct via het Digitaal Loket Toezicht te gaan melden.

Melden via het Digitaal Loket Toezicht

Instellingen maken voor het indienen van een sanctiemelding gebruik van het Digitaal Loket Toezicht. Wij hebben voor deze meldingen een rapportagemogelijkheid geopend in Digitaal Loket Toezicht. Via ‘Start aanvraag/melding’ kunnen instellingen een sanctiemelding ter uitvoering van Artikel 3 Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 indienen. Verplichte velden worden aangegeven met een ‘*’ en bij het ‘?’ wordt meer toelichting of een voorbeeld gegeven bij de vraag. Via ‘Mijn aanvragen/meldingen’ kunnen instellingen hun ingediende sanctiemeldingen raadplegen.

Het Digitaal Loket Toezicht maakt gebruik van eHerkenning voor authenticatie en machtiging. Let op: om het Digitaal Loket Toezicht te kunnen gebruiken dient u geautoriseerd te zijn voor de webdienst ‘Toezicht aanvragen’. Meer informatie over Digitaal Loket Toezicht en eHerkenning vindt u op onze website.

Melden bij DNB

Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van het Digitaal Loket Toezicht (DLT).

Indien een instelling twijfelt of er daadwerkelijk sprake is van een ‘hit’, dient een instelling nader onderzoek te doen om vast te stellen of uit te sluiten dat er sprake is van een overeenkomst met een sanctielijst. Alleen daadwerkelijke ‘hits’ dienen namelijk gemeld te worden bij DNB. Zogenaamde ‘false positives’ worden niet gemeld.

DNB kan als toezichthouder geen advies of oordeel geven of er al dan niet sprake is van een ‘hit’. Indien een instelling hier twijfels over heeft, kan er extern (juridisch) advies worden ingewonnen.

Vragen?

Vragen over het melden via Digitaal Loket Toezicht kunt u hier stellen. Vragen over de inhoud van het meldformat kunt u stellen via sancties@dnb.nl. Vragen over de sanctieregelgeving kunt u stellen aan het ministerie van Financiën via sancties@minfin.nl.