Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Onderzoek naar effectiviteit van sanctiescreeningsystemen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 28 juli 2022

Mappen

In het najaar van 2022 start DNB een onderzoek naar de effectiviteit van sanctiescreeningsystemen. In dit onderzoek voert DNB bij een selectie van banken en betaalinstellingen een test uit op de effectiviteit van de bestaande sanctiescreeningsystemen.

Lopend onderzoek

Sinds februari van dit jaar zijn er naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne verschillende omvangrijke sanctiepakketten ingesteld tegen Rusland en Belarus. Eerder informeerden wij u over de start van ons onderzoek naar de naleving van de Sanctiewet door de sector. In dat onderzoek beoordelen wij voor iedere onder toezicht staande sector bij meerdere instellingen of zij hun bedrijfsvoering zodanig ingericht hebben dat zij sancties goed kunnen naleven. Het gaat er dan om dat tegoeden en economische middelen van gesanctioneerde partijen tijdig bevroren worden, of dat levering van diensten, tegoeden en economische middelen aan gesanctioneerde partijen gestaakt wordt en of dit onverwijld aan DNB gemeld wordt. Dit onderzoekt loopt momenteel nog. Wij verwachten de betrokken instellingen voor het einde van het jaar te informeren over onze bevindingen. Ook zullen we eventuele generieke conclusies en good practices met de verschillende sectoren delen.

Onderzoek naar sanctiescreening

Naast dit bredere themaonderzoek naar de administratieve organisatie en interne controle van instellingen, voeren wij in het najaar van 2022 een onderzoek uit bij een selectie van banken en betaalinstellingen om de effectiviteit van de bestaande sanctiescreeningtools te toetsen. Het gaat dan om het testen van transactiescreening en de screening van de namen en gegevens van relaties. Bij dit onderzoek zetten we, in samenwerking met een externe partij, een data-gedreven analyse-instrument in, dat al eerder door verschillende instellingen en buitenlandse toezichthouders is ingezet.

De banken en betaalinstellingen die wij selecteren voor dit onderzoek ontvangen binnen enkele weken afzonderlijk een uitnodiging met daarin een toelichting op dit onderzoek en de vervolgstappen. Het onderzoek  start half september. Na afronding van het onderzoek geven wij een terugkoppeling aan de betrokken banken en betaalinstellingen en zullen we eventuele generieke conclusies met de banken en betaalinstellingen delen.

Ontdek gerelateerde artikelen