Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid in het toezicht op banken

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 oktober 2022

Auto rijdt door plas water in de regen en maakt fietser nat

Op het gebied van duurzaamheid zijn er de afgelopen tijd verschillende ontwikkelingen geweest die relevant zijn voor banken. In dit nieuwsbericht zetten we die ontwikkelingen op een rij:

1. Openbaarmakingseisen voor duurzaamheid: ISSB en EFRAG

Als onderdeel van de rapportagestandaarden onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft de EFRAG de eerste set standaarden geconsulteerd. De Europese Commissie verwacht de standaarden eind 2022 vast te stellen, waardoor grote instellingen duurzaamheidsinformatie vanaf 1 januari 2024 openbaar moet maken. Kleinere instellingen volgen vanaf 2026.

Deze datavereisten zijn ook relevant in de context van prudentieel toezicht. Financiële instellingen kunnen deze data voor interne risicobeheersing, stresstesten en toezichtrapportages gebruiken. Daarnaast mogen financiële instellingen duurzaamheidsinformatie van tegenpartijen gebruiken bij het toetsen van duurzaamheidsrisico’s op de balans. Toekomstige prudentiële duurzaamheidsrapportageverplichtingen, zoals Pijler 3-vereisten, zullen worden gelinkt aan de CSRD-vereisten.

Naast Europese initiatieven finaliseert de International Sustainability Standards Board (ISSB) de standaarden voor openbaarmaking per eind 2022. Deze standaarden zijn relevant voor instellingen die internationaal actief zijn, aangezien op internationaal niveau vergelijkbare instellingen de ISSB standaarden kunnen hanteren. Meer informatie over ISSB vindt u hier.

2. Adviesverzoek van de Europese Commissie aan de Europese toezichtautoriteiten over groenwassen (greenwashing)

In 2021 stelde de Europese Commissie haar strategie voor het financieren van de transitie naar een duurzame economie vast. In samenwerking met de Europese toezichtautoriteiten (ESMA, EBA, EIOPA) moeten risico’s op groenwassen worden gemonitord. Daarnaast moet worden getoetst of huidige toezichtmandaten effectief zijn om deze risico’s te adresseren. Hiertoe vraagt de Europese Commissie om input van de Europese toezichtautoriteiten op basis van een tussentijds en een finaal rapport. Er wordt verwacht dat de toezichtautoriteiten ook informatie zullen ophalen bij de belanghebbenden middels een uitvraag in het vierde kwartaal van 2022. Wilt u input leveren? Houdt de EBA website in de gaten voor meer informatie.

3. Consultatie van het discussiepaper over de rol van klimaatgerelateerde en milieurisico’s in het prudentieel raamwerk van de Europese Bankenautoriteit (EBA) gesloten

Op 2 augustus sloot de consultatie van het in mei gepubliceerde discussiepaper door de EBA over de rol van klimaatgerelateerde en milieurisico’s in het prudentiële raamwerk van kredietinstellingen, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. Het doel van de EBA was om breed feedback op te halen van belanghebbenden om als input te dienen voor het eindrapport aan de Europese Commissie. DNB zal betrokken zijn bij de uitwerking van het eindrapport in aanloop naar de publicatie, dat gepland is in de zomer van 2023.

4. ECB stress test laat zien dat banken moeten focussen op klimaatrisico

Op 8 juli 2022 publiceerde de Europese Centrale Bank (ECB) de resultaten van de klimaatstresstest. De resultaten laten zien dat banken klimaatrisico’s nog onvoldoende in hun stresstest raamwerk en interne modellen meenemen. De exercitie wordt als les beschouwd voor banken en toezichthouders, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve data is verzameld om een beter beeld te krijgen van de sector bij de beheersing van klimaatrisico’s. De stresstestresultaten kunnen door Europese banken worden gebruikt als kompas om hun klimaatstresstestcapaciteiten verder uit te werken en beter voor te bereiden op de risico’s en mogelijkheden in de transitie naar een CO2-neutrale economie.

5. Steven Maijoor’s speech ‘hoe milieu- en klimaatgerelateerde risico’s banken en hun toezichthouders beïnvloeden’

Op 11 mei 2022 gaf Steven Maijoor een speech bij de AFME European Sustainable Finance conference. Hij sprak over hoe klimaatgerelateerde en milieurisico’s het financiële systeem raken en hoe banken en toezichthouders deze risico’s moeten adresseren nu ze in toenemende mate materialiseren. Deze risico’s kunnen banken via verschillende kanalen raken, zoals door een overstroming in een bepaald (woon)gebied of door veranderende regelgeving die een gehele sector raakt. Dergelijke gebeurtenissen kunnen concentratierisico’s blootleggen, waarbij de impact op de bank materieel kan zijn. Voorstellen om concentratierisico te adresseren, mogelijk in de vorm van een limiet, worden momenteel verder onderzocht in internationale gremia waar DNB aan deelneemt.

Ontdek gerelateerde artikelen