Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Oproep: Aanlevering omzetgegevens

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 05 oktober 2022

Jongeren met telefoon in OV

Alle vergunning houdende trustkantoren hebben per brief van 19 september 2022 het verzoek ontvangen om de omzet en overige opbrengsten uit trust-diensten in 2021 uiterlijk 10 oktober 2022 aan te leveren.

Jaarlijks wordt een bedrag in rekening gebracht aan vergunning houdende trustkantoren ter dekking van de kosten van het toezicht door DNB zoals bepaald in de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (Wbft 2019). Deze kostendoorberekening is gebaseerd op artikel 13 jo. artikel 15 Wbft 2019. De tarieven voor 2022 zijn door de Minister van Financiën vastgesteld en bekend gemaakt in de Regeling bekostiging financieel toezicht 2022 (Staatscourant 3 juni 2022, nr. 14472).

De in rekening te brengen kosten zijn gebaseerd op de omzet en overige opbrengsten uit trustdiensten over het jaar 2021 . Voor groepen van trustkantoren betreft het de gecombineerde omzet en overige opbrengsten uit trustdiensten van alle in de groep verbonden trustkantoren.

In de bijlage van de verstuurde brief van 19 september 2022 treft u een formulier voor de opgave van de omzetgegevens over het jaar 2021. U dient dit formulier in te vullen en te retourneren per email via heffingen@dnb.nl of per post via:

De Nederlandsche Bank N.V.
T.a.v. Afdeling Finance en advies, Heffingen
Postbus 98
1000 AB  AMSTERDAM

Ontdek gerelateerde artikelen