Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Terugkoppeling uitkomsten (tweede) uitvraag over de transitie naar een nieuwe pensioenregeling

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 21 november 2022

Toorop in de avond

In juni 2022 hebben we de uitkomsten ontvangen van onze (tweede) gezamenlijke uitvraag met de AFM. Middels deze uitvraag krijgen wij inzicht in de voortgang van uw voorbereiding op de transitie naar een nieuwe pensioenregeling. Begin volgend jaar verwachten wij de derde NPR uitvraag te doen.

In dit nieuwsbericht delen we graag de uitkomsten met u en lichten we toe welke fasen wij voor ons zien in de transitie. Daarbij realiseren we ons dat het wetgevingsproces nog volop loopt en er nog geen instemming van de Tweede Kamer is. Niettemin willen we de uitkomsten met u delen, omdat we uit gesprekken met instellingen opmaken dat de voorbereidingen van de sector in volle gang blijven.  

Het algemene beeld is dat het gros van de sector goed uit de startblokken is gekomen, een planning heeft gemaakt en volgend jaar start met het vaststellen van de risicohouding. De meeste fondsen gaan een solidaire premieregeling uitvoeren en meer dan de helft van de fondsen wil gebruikmaken maken van het transitie FTK. Qua timing verwachten de meeste fondsen in 2025 in te varen. (Opgemerkt zij dat na de uiterlijke indieningsdatum van de antwoorden op de uitvraag bekend is gemaakt dat de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen zal worden uitgesteld tot 1 juli 2023. Dus wellicht heeft dat invloed op het tijdspad van fondsen.) Meer informatie over de uitkomsten van de uitvraag kunt u vinden in de bijgevoegde ppt.

Maar er zijn ook fondsen die nog flinke stappen moeten maken. Daarnaast zijn er sectorbreed nog aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan het op orde brengen van de datakwaliteit, het borgen van voldoende tijd, kennis en kunde om tot goede besluitvorming te komen, de benodigde aanpassing van IT-systemen en het borgen van een adequate aansluiting tussen het pensioenbeheer en het vermogensbeheer. De belangrijkste uitkomsten van de uitvraag heeft Cindy van Oorschot (divisiedirecteur bij Toezicht Pensioenfondsen, DNB) gedeeld tijdens het Pensioen Pro Jaarcongres. Deze kunt u hier teruglezen. Daarnaast hebben we een nieuwsbericht gepubliceerd dat specifiek in gaat op de voorbereidingen die PPI’s treffen. Deze vindt u hier.

DNB gebruikt uitkomsten in haar toezicht

De uitkomsten van de tweede uitvraag nemen we mee in ons risico gebaseerde toezicht. De ontvangen informatie kan een aanleiding vormen om het risicoprofiel van een instelling te herzien en/of hierover met u in gesprek te gaan, een verdiepend onderzoek te doen of een brief te sturen met de aandachtspunten die wij zien.

In de transitie zien wij 4 fasen. Op dit moment bevinden we ons in de voorbereidingsfase (eerste fase): we doen inzichten op via uitvragen over de transitie naar een nieuwe pensioenregeling, voeren toezichtgesprekken met instellingen over dit onderwerp en waar nodig doen we verdiepend onderzoek. Ook houden we ons bezig met het  finaliseren van onze concept externe guidance, denk aan factsheets, Q&A's en good practices. Deze zullen wij consulteren als de Tweede Kamer met de WTP heeft ingestemd.

Na de voorbereidingsfase komt de besluitvormingsfase (tweede fase), waarbij DNB zich zal richten op de beoordeling van het invaarbesluit en het implementatieplan. In de derde fase monitoren we of het vastgestelde implementatieplan ook daadwerkelijk is/wordt gevolgd. En in de laatste fase houdt DNB toezicht op de nieuwe realiteit: de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling.

Presentatie: Take aways uitvraag over de transitie naar een nieuwe pensioenregeling

507KB PDF
Download Presentatie: Take aways uitvraag over de transitie naar een nieuwe pensioenregeling