Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Transacties met een niet in de EU geregistreerde aanbieder van cryptodiensten

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 06 oktober 2022

DNB heeft geconstateerd dat in Nederland geregistreerde cryptoaanbieders transacties verrichten met niet in de EU geregistreerde cryptodienstverleners, bijvoorbeeld het aan-/verkopen van crypto’s in het kader van het eigen voorraadbeheer. DNB ziet hierin een integriteitsrisico, aangezien in dit geval wordt samengewerkt met ondernemingen die zich mogelijk niet hebben gecommitteerd aan het naleven van de Europese anti-witwasregels.

Als een geregistreerde cryptodienstverlener (partij A) transacties verricht met een niet in de EU geregistreerde cryptodienstverlener (partij B), onderkent zij dit risico en neemt zij een risico-scenario op in de integriteitsrisicoanalyse die zij ingevolge artikel 2b van de Wwft dient op te stellen. Gedacht kan worden aan het risico dat partij B crypto’s verkoopt die verkregen zijn door criminele activiteiten, bijvoorbeeld omdat partij B geen cliëntenonderzoek conform de vereisten van de Europese anti-witwasregelgeving uitvoert.

Zoals bij andere scenario’s benoemt partij A ook hier adequate risico-mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld ‘counterparty due diligence’), waarbij het inherent verhoogde risico op witwassen / terrorismefinanciering bij het zaken doen met een niet in de EU geregistreerde aanbieder in acht wordt genomen.

DNB kan controleren of partij A dit risico op adequate wijze benoemd heeft in de integriteitsrisicoanalyse, en of zij voorzien heeft in voldoende risico-mitigerende maatregelen. Wanneer DNB tekortkomingen constateert kan zij handhavend optreden.

Ontdek gerelateerde artikelen