Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvragen in het kader van het toezicht

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 21 december 2022

Uitvragen In Het Kader Van Het Toezicht

In navolging van de uitvraag in het kader van de beheersing van het liquiditeitsrisico, zal naar verwachting medio in het eerste kwartaal van 2023 wederom een uitvraag naar de beheersing van een risicogebied uitgestuurd worden. Ditmaal wordt de beheersing van het kredietrisico uitgevraagd.

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, zal in het kader van de gezamenlijk implementatie door de AFM en DNB van de SREP richtsnoeren van de Europese Bankenautoriteit en de Europese Autoriteit voor effecten en markten, en de nieuwe toezichtmethodologie van DNB (ATM), meer worden gewerkt met uitvragen om de actuele stand van zaken van de in de uitvraag opgenomen risicogebieden in kaart te brengen.

Voor de eerstvolgende uitvraag staat dus de beheersing van kredietrisico op de rol. De methodiek van deze vragenlijst is aangepast ten opzichte van de vorige vragenlijst over liquiditeitsrisico. Deze uitvraag zal bestaan uit stellingen waarop in een 5-puntschaal variërend van ‘geheel mee eens’ tot ‘geheel mee oneens’ geantwoord dient te worden.

In samenwerking met de brancheverenigingen zal DNB wederom feedback ophalen op de uitvraag. Van de op de eerste uitvraag ontvangen feedback zal in ieder geval het verzoek om de vragen (ook) in het Engels te formuleren alsmede de mogelijkheid om een toelichting te geven bij de beantwoording, verwerkt worden in de komende uitvraag kredietrisico beheersing.

Net zoals bij de uitvraag in het kader van de beheersing van het liquiditeitsrisico, ontvangen instellingen van DNB een e-mail zodra de vragenlijst klaarstaat.