Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Veel ruimte voor verbetering klimaat- en milieurisico’s middelgrote en kleine Nederlandse banken

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 06 april 2022

Windmolen

In 2021 heeft DNB een analyse uitgevoerd bij 22 middelgrote en kleine banken inzake het identificeren, meten en beheersen van klimaat- en milieurisico’s. Gebleken is dat alle banken hierin nog stappen te zetten hebben.

Toepassing gids omtrent klimaat- en milieurisico’s

DNB past vanaf 2021 de ECB Gids inzake klimaat-en milieurisico’s voor banken toe in haar prudentieel toezicht op banken. Deze gids bevat 13 toezichtverwachtingen voor het formuleren en implementeren van klimaat- en milieurisico’s in de bedrijfsstrategie, governance, risicobeheersing en disclosures.

Uitkomst 2021 onderzoek

Daarom is aan 22 middelgrote en kleine banken gevraagd om een zelfevaluatie in te vullen bestaande uit een materialiteitsbeoordeling, een enquête omtrent het voldoen aan de toezichtverwachtingen en een actieplan. DNB heeft deze zelfevaluaties geanalyseerd en geëvalueerd. De uitkomsten van de beoordeling laten zien dat er voor alle banken nog ruimte voor verbetering is om klimaat- en milieurisico’s te identificeren, meten en beheersen. Deze uitkomsten zijn vergelijkbaar met de resultaten die de ECB heeft gepubliceerd met betrekking tot hetzelfde onderzoek bij de significante banken in 2021, zie  “The state of climate and environmental risk management in the banking sector”.

Materialiteitsanalyse behoeft aandacht

De kleine groep banken die een materialiteitsanalyse hebben uitgevoerd achten het materialiseren van klimaat- en milieurisico’s via kredietrisico op de lange termijn het meest waarschijnlijk (zei figuur 1). Voor de meeste banken kan de materialiteitsbeoordeling echter niet als gedegen en volledig worden beschouwd.

Geen bank voldoet aan de 13 toezichtverwachtingen

Uit de beoordeling blijkt voorts dat nagenoeg alle banken klimaat- en milieurisico’s erkennen, maar er is nog veel ruimte om aan alle 13 verwachtingen te voldoen (zie figuur 2). Op de verwachting met betrekking tot scenario analyse en stresstesten scoren de banken gemiddeld het beste .

Verbetering actieplanning nodig

De meeste banken hebben plannen ontwikkeld om het identificeren, meten en beheersen van klimaat- en milieurisico’s te verbeteren. Echter, de kwaliteit van de plannen is in de meeste gevallen als inadequaat of gedeeltelijk inadequaat door DNB beoordeeld.

Vervolg in 2022

Ook in 2022 zal DNB de dialoog met de banken blijven voeren en ze stimuleren om vooruitgang te boeken om klimaat- en milieurisico’s te identificeren en beheersen.

Directe mailservice

U kunt zelf kiezen of u deze nieuwsberichten direct, wekelijks of maandelijks ontvangt. U kunt de frequentie wijzigen: in de mail waarin u dit bericht heeft gekregen, bij ‘Wilt u uw gegevens wijzigen?’

Ontdek gerelateerde artikelen