Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vijftien meldingen van overlap in uitvragen AFM en DNB

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 22 december 2022

Vrouw vult vragenlijst in

De AFM en DNB hebben vijftien meldingen ontvangen over dubbelingen in de uitvragen die de beide toezichthouders gedaan hebben. In juli 2022 hebben de AFM en DNB alle ondernemingen onder hun toezicht gevraagd om concrete voorbeelden van overlap in de uitvragen van de AFM en DNB te melden. Aanleiding voor deze inventarisatie waren aanbevelingen in de ZBO-kaderwetevaluaties van AFM en DNB. We willen de meldende instellingen bedanken voor hun bijdrage. 

Minder dubbeling, minder lasten 

Doel van het onderzoek was om dubbelingen in de toekomst zoveel mogelijk te beperken en daarmee de rapportagelasten voor de sector terug te dringen. Onder de respondenten waren beleggingsondernemingen/beleggingsinstellingen, banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders.  

Elf van de voorbeelden gingen over terugkerende uitvragen van de AFM en DNB. De andere vier meldingen gingen over eenmalige uitvragen. 

Bij drie van de voorbeelden van overlapping schatte de melder in dat een hoge lastenbesparing te halen zou zijn als de dubbeling zou kunnen worden opgelost. Bij de overige twaalf was dat midden tot laag volgens de melder.  

Meldingen vooral op themaniveau 

Op basis van de ontvangen input maken DNB en de AFM nadere afspraken om de ervaren overlap te verminderen. We gaan vooral op themaniveau kijken welke mogelijkheden er zijn voor gezamenlijke uitvragen. Het merendeel van de ontvangen feedback is namelijk niet gericht op specifieke datapunten, maar benoemt onderwerpen waarop het toezicht van de AFM en DNB overlapt. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als duurzaamheid, compliance en pensioenen. We begrijpen dat instellingen op themaniveau een overlap kunnen ervaren. Maar vanwege ons verschillend mandaat, bepaald door de wetgever, is het soms noodzakelijk dat DNB en de AFM naar hetzelfde thema onderzoek doen.

Blijvend aandacht voor het voorkomen van overlap 

De AFM en DNB doen al veel om dubbelingen in uitvragen zoveel mogelijk te voorkomen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk. Bijvoorbeeld over de pensioentransitie wordt gebruik gemaakt van gezamenlijke uitvragen. Ook zijn bij de AFM en DNB specifieke werkinstructies opgesteld over het voorkomen van dubbele uitvragen en gaat DNB voorgenomen uitvragen vaker vooraf bespreken met instellingen via sectorpanels. Er is structureel overleg over elkaars toezicht en daarnaast wordt al data uitgewisseld tussen de AFM en DNB. Verder blijven we zoeken waar vermindering van overlap mogelijk is.  

Mocht u nu of in de toekomst nog een dubbeling in uitvragen willen melden, dan kunt u dat voortaan voor zowel AFM als DNB doen via een nieuw vast meldpunt. Via deze link vindt u meer informatie over dit meldpunt.