Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bazelse standaardzetter publiceert FAQs over klimaatrisico’s

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 januari 2023

BIS, Basel

De mondiale standaardzetter voor banken, het Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS), heeft op 8 december 2021 frequently asked questions (FAQs) gepubliceerd over klimaatgerelateerde financiële risico’s. De FAQs verduidelijken hoe klimaatrisico’s kunnen worden meegenomen in het bestaande pijler 1 kapitaalraamwerk voor banken.

Integratie in risicowegingen

De FAQs beschrijven hoe banken nu al rekening kunnen houden met klimaatrisico bij de berekening van hun risicogewogen activa voor kredietrisico, operationeel risico en marktrisico. Ook zijn er FAQs over de integratie van klimaatrisico in de liquiditeitsdekkingsratio (LCR). De Europese Bankenautoriteit (EBA) zal de inhoud van de FAQs mogelijk meenemen in haar adviesrapport dat in voorbereiding is over de noodzaak van een specifieke prudentiële behandeling voor duurzaamheidsrisico’s in het Europese raamwerk.

Principes

De FAQs zijn in lijn met de BCBS-principes voor effectief management en toezicht van klimaatgerelateerde financiële risico’s, die in juni 2022 zijn gepubliceerd. Dit zijn 18 algemene principes die sturing geven aan banken en prudentiële toezichthouders bij de integratie van klimaatrisico’s in hun risicomanagement en toezicht, bijvoorbeeld op het gebied van corporate governance, kapitaal en liquiditeit.

Relevante links

Ontdek gerelateerde artikelen