Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bestendigen aanstelling vertrouwenspersonen en externe voorzitter hoorcommissie in bezwaar bij toetsingen

Nieuwsbericht toezicht

Sinds juli 2018 hebben DNB en de AFM externe vertrouwenspersonen als ook een externe voorzitter hoorcommissie in bezwaar tegen besluiten over toetsingen aangesteld. Aanvankelijk vonden deze aanstellingen plaats in het kader van een pilot om met externe deskundigen de onafhankelijkheid, professionaliteit en het draagvlak van het beoordelingsproces verder te versterken. Gezien de opgedane positieve ervaring hebben DNB en de AFM besloten de aanstelling van vertrouwenspersonen een meer structureel karakter te geven. Ook de aanstelling van de externe voorzitter hoorcommissie in bezwaar tegen besluiten over toetsingen heeft een structureel karakter gekregen.

Gepubliceerd: 27 september 2023

Twee personen schudden elkaar de hand.

Externe vertrouwenspersonen

De externe vertrouwenspersonen kunnen worden ingeschakeld als sprake is van een klacht over bejegening of als sprake is van een conflict over de toetsingsprocedure. Zij hebben geen inhoudelijke rol bij de oordeelsvorming over de toetsing.

Gezien de opgedane positieve ervaring tijdens de pilot hebben DNB en de AFM besloten de aanstelling van vertrouwenspersonen een meer structureel karakter te geven. Mevrouw drs. D.M.J.J. Monissen en de heer prof. dr. J.A. van Manen fungeren als vertrouwenspersonen.

U kunt zich richten tot de vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoon@smclaren.com. Dit mailadres is uitsluitend bedoeld voor het leggen van het eerste contact waarbij u kunt vragen door de vertrouwenspersoon te worden gebeld of gemaild. Het mailadres is dus niet bedoeld voor het uitwisselen van stukken. De vertrouwenspersoon zal u daarvoor – indien gewenst - een ander mailadres verstrekken.

Externe voorzitter hoorcommissie in bezwaar

Ook de aanstelling van de externe voorzitter hoorcommissie in bezwaar tegen besluiten over toetsingen heeft een structureel karakter gegeven. Dit betreft sinds 2022 mr. dr. J.A.F. Peters.