Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB wijzigt O-SII buffers

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 mei 2023

Zuidas

DNB wijzigde in 2020 de samenstelling van de systeembuffers, omdat in de nieuwe Europese wetgeving (CRD) de systeemrisicobuffer (SRB) en de systeemrelevantiebuffer voor Other Systemically Important Institutions (O-SII buffers) additief werden, in plaats van dat de hoogste gold. De SRB werd verlaagd en de O-SII buffers werden waar nodig bijgesteld. Sinds 29 december 2020 zijn als gevolg daarvan de volgende O-SII buffers van toepassing: ING (2,5%), Rabobank (2%), ABN AMRO Bank (1,5%), en BNG en de Volksbank (1%).

De jaarlijkse evaluatie leidt tot aanpassing van de toepasselijke O-SII buffers.

Conform artikel 105c van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) in samenhang met artikel 131(6) van de CRD, vindt voor de O-SII buffer ten minste een jaarlijkse evaluatie plaats. Naar aanleiding van deze evaluatie verlaagt DNB de buffereis voor systeemrelevante banken. De nieuwe buffereis weerspiegelt beter de omvang van de Nederlandse bankensector ten opzichte van de economie, die de afgelopen acht jaar is gedaald. Daarnaast is er progressie geboekt op het gebied van Europese regelgeving en integratie, zoals de ontwikkeling van de bankenunie, waardoor problemen in de bankensector effectiever aangepakt kunnen worden. Meer informatie over deze wijzigingen is te vinden in ons Overzicht Financiële Stabiliteit.

Naar aanleiding van deze wijziging, zijn vanaf 31 mei 2024 de volgende O-SII buffers van toepassing

ING (2%), Rabobank (1,75%), ABN AMRO Bank (1,25%), en BNG en de Volksbank (0,25%). Een volgende evaluatie van de buffers is voorzien in 2024.

Ontdek gerelateerde artikelen